โลโก้-เที่ยวไทยทริป

5 อันดับ วัดเชียงใหม่ ยอดนิยม 2023

วัดเชียงใหม่

     วัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาสักการะบูชาและชมความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบล้านนาวัดในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปี สร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรล้านนา สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนา โดดเด่นด้วยลวดลายปูนปั้นอันงดงาม นอกจากความสวยงามทางสถาปัตยกรรมแล้ว วัดในจังหวัดเชียงใหม่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีกด้วย นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของล้านนาได้จากการเข้าชมวัดต่างๆ

1. วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระธาตุดอยสุเทพ วัดดังเชียงใหม่

วัดเชียงใหม่

     วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร หรือ พระธาตุดอยสุเทพ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,053 เมตร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า จึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธนิยมมาสักการะบูชาบรรยากาศโดยรวมของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ร่มรื่น เงียบสงบ ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ได้อย่างสุดลูกหูลูกตาและมีความสวยงาม

  • เวลาเปิด-ปิด: เปิดทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น.

2. วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดเจดีย์หลวง วัดพระธาตุเจดีย์หลวง

วัดเชียงใหม่

     วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองเชียงใหม่ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ามังรายมหาราช เป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์หลวง โดดเด่นด้วยลวดลายปูนปั้นอันงดงาม บรรยากาศโดยรวมของวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ร่มรื่น สะอาด มีระเบียบ นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมสถาปัตยกรรมแบบล้านนาได้อย่างเพลิดเพลิน พระธาตุเจดีย์หลวงนั้นถือว่าเป็นพระธาตุที่มีความสูงที่สุดในภาคเหนือ หรือล้านนา คือ สูงประมาณ 80 เมตร เมตร ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างประมาณด้านละ 60 เมตร ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 20 ถือว่าเป็นเจดีย์ที่มีความสำคัญที่สุดของเมืองเชียงใหม่

  • เวลาเปิด-ปิด: เปิดทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น.

3. วัดเจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด เชียงใหม่

วัดเจ็ดยอด

     วัดเจ็ดยอด เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ เป็นวัดประจำปีคนเกิดปีมะเส็ง หรือ ปีงูเล็ก  ซึ่งตามความเชื่อของชาวล้านนา พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเส็งก็คือ “โพธิบัลลังก์ วิหารมหาโพธิเจดีย์” รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย แต่เนื่องจากสถานที่ประดิษฐานโพธิบัลลังก์อยู่ไกล จึงอนุโลมให้เป็นพระเจดีย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งก็คือ “พระเจดีย์เจ็ดยอด” หรือ “มหาเจดีย์พุทธคยา” บรรยากาศโดยรวมของวัดเจ็ดยอด ร่มรื่น เงียบสงบ นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมสถาปัตยกรรมแบบล้านนาได้อย่างเพลิดเพลิน

  • เวลาเปิด-ปิด: เปิดทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น.

4. วัดอุโมงค์ วัดอุโมงค์ เชียงใหม่ รีวิว เที่ยววัดเชียงใหม่

วัดอุโมงค์

      วัดอุโมงค์ หรือ วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดมหาพลอยสะหรีน้อยกลางเวียง หรือ วัดโพธิ์น้อย หรือ วัดอุโมงค์อริยมณฑล หรือ วัดอุโมงค์วิหาร ตั้งอยู่ภายในเขตกำแพงเมืองเชียงใหม่ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นราวปี 1839 – 1840 โดยกษัตริย์สามพระองค์ที่เป็นสหายกันคือ พญามังรายมหาราช ผู้ปกครองเมืองเชียงราย พญางำเมือง ผู้ปกครองเมืองพะเยา และ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้ปกครองเมืองสุโขทัย

     กษัตริย์ทั้งสามพระองค์มาร่วมกันสร้างเมืองแห่งใหม่ ตั้งชื่อว่า “นพบุรีสรีนครเชียงใหม่” และร่วมกันสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาเป็นวัดแรกในนครเชียงใหม่ ณ จุดศูนย์กลางของเมือง บรรยากาศโดยรวมของวัดอุโมงค์มหาวิหาร เงียบสงบ ร่มรื่น นักท่องเที่ยวสามารถชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามได้อย่างเพลิดเพลิน

  • เวลาเปิด-ปิด: เปิดทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น.

5. วัดป่าแดด วัดป่าแดด เชียงใหม่ วัดดังเชียงใหม่

วัดป่าแดด

     วัดป่าแดด วัดดังเชียงใหม่ที่เป็นที่รู้จักกันดีของสายมู เป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ในตำบลป่าแดด จังหวัดใหม่ และมีชื่อเดิมว่าวัดดอนแก้ว ภายในวัดประดิษฐานหลวงพ่อตาหวานพระประธานที่อยู่ภายในพระวิหารหลวงลายคำ ที่ใครมาก็ต้องมาสักการะบูชากันที่นี่ก่อนเป็นอันดับแรก รวมไปถึงองค์พระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จ ผู้ขจัดอุปสรรคปัญหา ที่ประดิษฐานอยู่ภายในหอมหาเทพบูรพาจารย์ ที่เหล่าดารา นักแสดง และคนทั่วไปมาขอพรและสมหวังตามคำขอจนเป็นที่พูดถึงในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์จนต้องจองคิวกันนานข้ามเดือนกันเลยทีเดียว

  • เวลาเปิด-ปิด: เปิดทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น.

ติดตามสถานที่เที่ยว ได้ที่ :: ที่เที่ยวเมืองไทย

ติดตามข้อมูลที่เที่ยว เพิ่มเติม :: สถานที่ท่องเที่ยวไทย

ข้อมูลอ้างอิง :: วัดในจังหวัดเชียงใหม่

วัดเชียงใหม่ วัดในเชียงใหม่ วัดดังเชียงใหม่

#วัดเชียงใหม่
#วัดในเชียงใหม่
#วัดที่เชียงใหม่
#ไหว้พระเชียงใหม่
#วัดดังเชียงใหม่
#วัด ใน เมือง เชียงใหม่
#พระ ธาตุ เชียงใหม่
#พระเชียงใหม่
#วัดในเมืองเชียงใหม่
#เชียงใหม่ วัด
#วัดจังหวัดเชียงใหม่
#พระธาตุเชียงใหม่
#วัดดังในเชียงใหม่
#วัดในตัวเมืองเชียงใหม่
#ทํา บุญ เชียงใหม่
#วัด เชียงใหม่
#วัดพระธาตุเชียงใหม่
#เที่ยววัดเชียงใหม่
#พระดังเชียงใหม่
#พระธาตุ เชียงใหม่